loading
داستان شمشير و شمعدان
داستان شمشير و شمعدان
وطنم...
وطنم...
نماهنگ "پسرم"
نماهنگ "پسرم"
این درخت تاریخ رو عوض کرد!
این درخت تاریخ رو عوض کرد!
نماهنگ "نشان از بی نشانی"
نماهنگ "نشان از بی نشانی"
اين بار از خارجي ها ياد بگيريد!!
اين بار از خارجي ها ياد بگيريد!!
شاخه
آخرین فهرست
داستان شمشير و شمعدان
داستان شمشير و شمعدان
وطنم...
وطنم...
نماهنگ "پسرم"
نماهنگ "پسرم"
نماهنگ "نشان از بی نشانی"
نماهنگ "نشان از بی نشانی"
بنده خدا بودن تنها افتخارِ منه!!!
بنده خدا بودن تنها افتخارِ منه!!!
«ویتوریو»؛ صهیونیست ستیزی از ایتالیا!!!
«ویتوریو»؛ صهیونیست ستیزی از ایتالیا!!!
علی جان ببخش که در کودکی رهات کردم!!!
علی جان ببخش که در کودکی رهات کردم!!!
رونالدو و بوفون سیاستمدارند؟!
رونالدو و بوفون سیاستمدارند؟!
شکست در سوریه، انتقام در میرزا اولنگ!
شکست در سوریه، انتقام در میرزا اولنگ!
قبل رفتن به فستيوال، به اين چشم ها خيره شو!
قبل رفتن به فستيوال، به اين چشم ها خيره شو!
چادری که ادای مذهبی ها را در می آورد!
چادری که ادای مذهبی ها را در می آورد!
#ورزش_سیاسی_نیست
#ورزش_سیاسی_نیست
 روشن فکر محترم فرق این مریم با اون مریم چیه؟!!
روشن فکر محترم فرق این مریم با اون مریم چیه؟!!
آیا بمب اتم به جنگ پایان میده؟
آیا بمب اتم به جنگ پایان میده؟
فقط پلنگها ببینند!!!
فقط پلنگها ببینند!!!
تو قضاوت کردی و من ثواب!!!
تو قضاوت کردی و من ثواب!!!
ضربه های مجازی؛ زخمهای حقیقی...
ضربه های مجازی؛ زخمهای حقیقی...
رای مردم در سرنوشت آمریکا هیچ تاثیری ندارد!!!
رای مردم در سرنوشت آمریکا هیچ تاثیری ندارد!!!